Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia 501-79-45-80 office@gulla.pl

pracodawca

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH Z DNIA 31 MARCA 2020 R. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych… Continue Reading…